ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΟΥ

Μιμούμενοι τη φυσική διαδοχή, εστιάζουμε στη
διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων σκεπτόμενοι σαν το δάσος. Βάση της νοοτροπίας αυτής, επιδιώκουμε τη δημιουργία πολυποίκιλων φυτικών κοινοτήτων. Έτσι, δημιουργείται η δυνατότητα παροχής “υπηρεσιών οικοσυστήματος” σε τοπικό αλλά και περιφερειακό πλαίσιο.

Ιδιωτικοί κήποι, δημόσιοι χώροι πρασίνου αλλά και αγροκτήματα μπορούν να αναγεννηθούν βάση τις αρχές της Περμακουλτούρας και της Αγροοικολογίας, συγκομίζοντας τα οφέλη των συμβιωτικών σχέσεων και της ανακύκλησης των πόρων. Όσο πιο πλούσιο είναι ένα οικοσύστημα τόσο πιο ανθεκτικό είναι στις έντονες αλλαγές, καθώς ενδυναμώνονται οι σχέσεις αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των ειδών.

Παραδείγματα ολιστικής διαχείρισης αποτελούν οι βρώσιμοι κήποι, στους οποίους συνδυάζονται παραγωγικά και καλλωπιστικά είδηκαι ευνοείται η
συνεργασία μακρο και μικρο-οργανισμών. Αποτελέσματα αυτών των συνεργειών είναι ο εμπλουτισμός του εδάφους με οργανική ύλη και η χρήση του νερού με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.  Επιπλέον, επιλέγουμε τη χρήση υποστηρικτικών ειδών (αζωτοδεσμευτικά είδη ή για παραγωγή βιομάζας), τη δημιουργία δομών αξιοποίησης του νερού όπως ισοϋψή χαντάκια ή φυσικές πισίνες καθώς και τη κομποστοποίηση για την βέλτιστη αξιοποίηση των οργανικών αποθεμάτων. Έτσι, ο σχεδιασμός δομείται σε ζώνες με βάση την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα, ώστε να αξιοποιείται όσο το δυνατόν καλύτερα η ενέργεια για
το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
.

 

εφαρμογή περμακουλτούρας2
All-focus
εφαρμογή περμακουλτούρας1
20210422_155319
Screenshot (37)
20210422_155352