Ομώπλινθια

Αργιλώδες χώμα, άμμο και άχυρο

Τοποθετούνται σε καλούπια
Στεγνώνουν με ήλιο και αέρα. 

Πάχος τοίχου 35-80 εκ