Επιχρίσματα με φυσικά αργιλικά μείγματα, και τοπικές γαίες. Είναι διαπνέοντα και με ελάχιστο ανθρακικό αποτύπωμα.