Χρήση τοπικών πόρων με βιώσιμο τρόπο και μετρίαση του αρνητικού αντίκτυπου στο περιβάλλον

Η ιδέα μας έχει ως κεντρικό στόχο, την αξιοποίηση τοπικών πόρων με βιώσιμο τρόπο, αφού αναγνωρίζει ως πόρους υλικά και αντικείμενα που το οικονομικό σύστημα αντιμετωπίζει ως απορρίμματα. Η επανάχρηση αποτελεί διεθνώς μια πρακτική στην κορυφή της ιεράρχησης των μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ ακολουθούν με την εξής σειρά η ανακύκλωση-λιπασματοποίηση, ανάκτηση ενέργειας-καύση, ταφή.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας (παραγωγής, μεταφοράς) και τη μείωση των αποβλήτων.

Έτσι η επιχείρηση μας βασίζει την δραστηριότητα της στην βιώσιμη διαχείριση τοπικών πόρων με ταυτόχρονη συμβολή στην μείωση των οικοδομικών απορριμμάτων. Απορρίμματα που προκύπτουν από την δική μας δραστηριότητα, στοχεύουμε να τα διαλέγουμε και να τα χρησιμοποιούμε ως υλικό για μεταγεννέστερες τοπικές επεμβάσεις.

Προαγωγή της περιβαλλοντικής προστασίας

Η χρήση οικοδομικών απορριμμάτων ως επαναχρησιμοποιούμενων υλικών, αλλά και τα φυσικά υλικά θα μειώνουν την χρήση νέων βιομηχανικών υλικών, απαιτητικών σε ενέργεια και εξορύξεις για την παραγωγή τους, με συνεπακόλουθη διατάραξη οικοσυστημάτων. Έτσι η δραστηριότητα μας προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και διασφαλίζει την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Ο θετικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος της δραστηριότητας μας, προκύπτει επίσης από την  έμφαση που δίνουμε στα φυσικά υλικά ( άργιλο, άχυρο, πέτρα, ξύλο, ασβέστη, ίνες κλωστικής κάνναβις …κλπ), στις σχεδιαστικές μας υπηρεσίες.  Βασικός στόχος μας, είναι να προωθήσουμε τη φυσική δόμηση στο αστικό περιβάλλον, αντικαθιστώντας υλικά που εκπέμπουν μεγάλους ρύπους και εξορύξεις όπως οι μονώσεις από ορυκτά και προτείνοντας εφαρμογές οι οποίες μπορούν να ανακυκλωθούν χωρίς να αλλοιώνουν τις ιδιότητες τους ή/και να είναι βιοδιασπώμενες σε περίπτωση κατεδάφισης.

Θετικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος στην αλυσίδα εφοδιασμού

1. Προμήθειες

Με την αξιοποίηση πόρων από το αστικό περιβάλλον, μειώνονται κόμβοι στην εφοδιαστική αλυσίδα του εξορυκτικού γραμμικού μοντέλου παραγωγής αγαθών.

2. Παραγωγή

H μεταποίηση θα γίνεται με υλικά όσο γίνεται πιο φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ τα παράγωγα θα ανακυκλώνονται ή θα ανακυκλώνονται.

Το κομμάτι της φυσικής δόμησης  εστιάζει στην τοπικότητα των πρώτων υλών. Αν είναι δυνατόν τα υλικά θα παίρνονται από το ίδιο το οικόπεδο, και θα παράγονται επί τόπου. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τα στοιχεία φυσικής δόμησης εμπεριέχουν υλικά απολύτως φιλικά ως προς το περιβάλλον, τόσο στην παραγωγή τους, όσο και στην διάθεσή τους στο μέλλον.

3. Μεταφορές

Η εστίαση στην τοπικότητα αποτελεί μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας του εγχειρήματος, ώστε να μειώνεται το αποτύπωμα άνθρακα από τις μεταφορές. Η επανάχρηση υλικών από τις κατασκευές, σε ανακαινίσεις, μειώνει τις μεταφορές που απαιτούν συχνά οι συμβατικές κατασκευαστικές δραστηριότητες με χρήση νέων υλικών.

Οφέλη από την αξιοποίηση άλλων μη-τοπικών πόρων και χρήση καθαρής ενέργειας

Σίγουρα δεν είναι διαθέσιμα όλα τα απαιτούμενα υλικά τοπικά. Για παράδειγμα είμαστε σε επαφή με παραγωγούς κλωστικής κάνναβης κοντά στον Βόλο. Θα αποτιμάται το αποτύπωμα άνθρακα που θα λαμβάνει υπόψη την απόσταση αλλά και την συνθήκη παραγωγής των προιόντων.

Σε επόμενη φάση, όταν θα έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή, χώρο και χρήση ενέργειας, η χρήση καθαρής ενέργειας θα είναι επιτακτική μέσω ηλιακών φωτοβολταϊκών, οικιακών ανεμογενητριών κ.ά.