Κοινωνικός αντίκτυπος

Εμπλοκή της τοπικής κοινότητας στο εγχείρημα μας

Η επιχείρηση μας, ως μέρος κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ), μεταξύ άλλων θα πραγματοποιήσει δράσεις που αφορούν άμεσα την τοπική κοινότητα και την οικολογία. Παραδείγματα εγχειρημάτων είναι ο συμμετοχικός σχεδιασμός δημόσιων χώρων, η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η συμμετοχή σε ανοιχτές εκδηλώσεις κ.α..

Ειδικότερα η επιχειρηματική δραστηριότητα μας θα παρέχει πιο εύκολα προσβάσιμα υλικά και υπηρεσίες  (προσιτές ανακαινίσεις / αναβάθμιση ενεργειακής κατηγορίας / κατασκευές για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες), τα οποία θα επιτρέπουν τις καλύτερες συνθήκες  διαβίωσης. Αυτό συμβαίνει καθώς η επανάχρηση υλικών μπορεί δυνητικά, και ανάλογα το είδος των υλικών, να αποτελέσει πολύ οικονομική και προσιτή επιλογή, που διευρύνει την πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες που τα αξιοποιούν.

Επιπλέον, η αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων χώρων και η προσβασιμότητα σε αυτούς, συμβάλει στην κατεύθυνση της ισότητας. Οι δημόσιοι χώροι μπορούν να μεταμορφωθούν και να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία αξιοποιώντας υλικά που δεν πωλούνται κατά την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, και τα οποία θα παρέχονται υπό μορφή δωρεάς.

Η τοπική κοινότητα μπορεί να εμπλακεί σε σημείο που θα οδηγήσει στην δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω ενός σημείου άμεσης συλλογής ειδών που θα μπορούμε να ανωκυκλώσουμε (υφάσματα, φελλός, styrofoam κ.α.). Eκτός από την συλλογή παρέχεται η δυνατότητα γνωριμίας με την τοπική κοινότητα και η ενημέρωση αυτής.

Ποιοί/ες/α θα απασχοληθούν

Αρχιτέκτονες, σχεδιαστές τοπίου, μάστορες, τεχνίτες, σχεδιαστές οικολογικών συστημάτων θέρμανσης/ψύξης, ειδικοί στη φυσική δόμηση, ειδικοί σε θέμα βιωσιμότητας/ανθεκτικότητας, οδηγοί φορτηγών, καθαριστές, κουβαλητές, φωτογράφοι, web designer.

Συμπεριλάμβανόμενες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Σκοπεύουμε να συμπεριλάβουμε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως πολιτικούς και οικονομικούς μετανάστες, ή αιτούντες ασύλου. Επίσης, θα προσέγγισουμε για συνεργασία την κοινότητα των ρακοσυλλεκτών, ειδικότερα όσους έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και έργο στο κομμάτι της άτυπης ανακύκλωσης (π.χ συλλογής και διαλογής χρήσιμων υλικών), το οποίο θα είναι και μέρος του κοινωνικού αντίκτυπου (βλ. 3.5) ενσωματώνοντας τους στο πλαίσιο μιας κυκλικής, τοπικής οικονομίας.

Τοπικές νέες θέσεις εργασίας και ζήτηση για νέες υπηρεσίες

Η διάσωση και συλλογή υλικών από κατεδαφίσεις και ανακαινίσεις, είναι μια διαδικασία που απαιτεί ειδικό χειρισμό κατά την αποσυναρμολόγηση τους, και αναβιώνει μια τέχνη που κατείχαν παλιά οι μάστορες και οικοδόμοι. Η ανάπτυξη του εγχειρήματος ωστόσο αφορά πλήθος επιμέρους εργασιών όπως κουβαλητές για μεταφορά υλικών, καθαριστές, οδηγούς μεταφορικών οχημάτων, αποθηκάριους, φωτογράφους κ.α.

Τοπική παράδοση/τεχνογνωσία

Απο τα αρχαία χρόνια σε όλη την Ελλάδα αναπτύχθηκαν διαφορετικές τέχνικές κατασκευών και  αρχιτεκτονικής σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας ανάλογα με τις εκάστοτε περιβαλλοντικές και οικονομικές συνθήκες των πολιτών. Οι παραδοσιακές μέθοδοι κατασκευής είναι μέθοδοι φυσικής δόμησης τις οποίες το εγχείρημα μας προσπαθεί να αναβιώσει και να εξελίξει τεχνικά, στην ανάγκη να δοθούν λύσεις στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Επιπλέον, αναγνωρίζουμε ιδιαίτερη αξία, σε παραδοσιακές τέχνες και τεχνικές (όπως η μεταξοτυπία, η κεραμική κ.ά.) που διαμόρφωσαν στο παρελθόν την πολιτισμική και οικονομική ζωή της Αθήνας, και από τις οποίες πήραν το όνομα τους ολόκληρες περιοχές (Μεταξουργείο, Πετράλωνα, κ.ά).

Η Κοιν.Σ.Επ Μυκήλιο, στην οποία εντασσόμαστε, βασίζεται στην αναβίωση και συγκέντρωση αντίστοιχων επαγγελμάτων στη σύγχρονη Αθήνα.