Η πρωτοβουλία Recual (Recycling Ecological Collaborative Urban Architecture Laboratory) είναι μέρος της ΚΟΙΝΣΕΠ κοινωνικής ωφέλειας “Μυκήλιο“, η οποία έχει ως βασικό άξονα την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και την οικολογική αναγέννηση. 

Συγκεκριμένα ως Recual, επικεντρωνόμαστε σε δύο κύριες δραστηριότητες-στόχους:

α) Την επανάχρηση οικοδομικών απορριμμάτων με ήπια επεξεργασία ώστε να αποτελέσουν χρήσιμα έως και ανταγωνιστικά προϊόντα σε σχέση με τα συμβατικά ή μη ανακυκλώσιμα οικοδομικά υλικά.
β) Την προώθηση μεθόδων και τεχνικών φυσικής δόμησης με στόχο την προσέγγιση του μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε συνδυασμό με τη δημιουργία χώρων φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Μερικά από τα βασικότερα προβλήματα που αναγνωρίσαμε είναι:

1. Η ανεπαρκής διαχείριση και ανακύκλωση των οικοδομικών απορριμμάτων (σχεδόν 10 εκατομμύρια τόνοι ετησίως στην Ελλάδα), η οποία συντελεί στην αύξηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, της ανθρωπογενούς μάζας και των εκπομπών CO2, το οποίο συμβάλει στην όξυνση της κλιματικής αλλαγής.
2. Η μη εκμετάλλευση αξιόλογων οικοδομικών υλικών και πόρων, από κατεδαφίσεις και ανακαινίσεις κτιρίων όπως μονώσεις, σωλήνες, κεραμίδια, που συχνά απορρίπτονται χάνοντας την αρχιτεκτονική αξία τους.
3. Η έλλειψη πρόσβασης στις υπηρεσίες ανακαίνισης υφιστάμενων, αλλά και ανακατασκευής εγκαταλελειμμένων χώρων. Η εν γένει πρόσβαση στην ασφαλή και βιώσιμη κατοικία, από χαμηλά οικονομικά στρώματα, λόγω των υψηλών τιμών των νέων βιομηχανικών υλικών, αλλά και της αύξησης των τιμών ενοικίασης και αγοράς κατοικίας λόγω της έντονης επενδυτικής διάστασης στον τομέα των ακινήτων.

ΛΥΣΕΙΣ

1. Για το πρόβλημα της διαχείρισης των οικοδομικών απορριμμάτων θα γίνει δίκτυο συγκέντρωσης και αποθήκευσης των αξιοποιήσιμων υλικών, με αποτέλεσμα την μείωση του όγκου που καταλήγει στις αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης μπαζών και το οικολογικό αποτύπωμα των κατασκευαστικών εργασιών. Παραδείγματα υλικών είναι τα τούβλα, πλακάκια, κουφώματα, μονώσεις, μάρμαρα, είδη υγιεινής κ.α.
2. Τα απορριφθέντα υλικά μπορούν να αξιοποιηθούν, επαναχρησιμοποιώντας τα ως έχουν ή μεταποιώντας τα για εκ νέου χρήση σε νέες κατασκευές.
3. Εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες ανακαίνισης από ιδιώτες και επαγγελματίες, μέσω φυσικού και ηλεκτρονικού καταστήματος και με λύσεις για όλα τα οικονομικά στρώματα.