Αποξήλωση, συλλογή, μεταποίηση, αποθήκευση και επαναπροώθηση των αρχιτεκτονικών υλικών υψηλής αξίας